Szükséges iratok

Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának beszerzéséhez a halál helye szerinti illetékes polgármesteri hivatalban az alábbi dokumentumok bemutatására van szükség:

 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt családi állapotát igazoló dokumentum
  • házassági anyakönyvi kivonat vagy,
  • válás tényét igazoló bírósági végzés vagy,
  • házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • Halottvizsgálati Bizonyítvány
 • az elhunyt személyi igazolványa és
 • ha volt lakcímkártyája

Ha volt az elhunytnak érvényes jogosítványa és érvényes útlevele, ezeket az okmányokat is át kell adni érvénytelenítés céljából!

A legfontosabb, amit tudnia kell, hogy a temetés lebonyolításához nincs szükség a halotti anyakönyvi kivonatra, de az anyakönyvi hivatal felé a lehető leghamarabb meg kell tenni a bejelentést a halálesetről, hogy a központi elektronikus nyilvántartásban át tudják vezetni a változást. Az anyakönyvvezető a Halottvizsgálati Bizonyítványon bélyegzővel, dátummal igazolja a bejelentés tényét és az ügyintézés kezdetét. Ezzel a lebélyegzett Halottvizsgálati Bizonyítvánnyal már megtörténhet a temetés. A halotti anyakönyvi kivonat kiállítására alap esetben 30 napos ügyintézési időt ír elő a jogszabály az anyakönyvi hivatalok részére. Ez a határidő 2 alkalommal indokolt esetben meghosszabbítható.

Tehát nincs ok aggodalomra, ha néhány napon belül nem készül el, emiatt a temetés nem marad el!

Ha nincs meg minden szükséges, fentiekben felsorolt alap irat, akkor sincs ok aggodalomra, két lehetőség áll Ön előtt:

 1. A hiányzó iratok (születési anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonat) másolatát Ön személyesen kéri ki díjmentesen az illetékes anyakönyvi hivataloktól, illetve a válásra vonatkozó végzés másolatát az illetékes bíróságtól. Ez talán a leggyorsabb megoldás, ha valami miatt mégis sürgős a halotti anyakönyvi kivonat soron kívüli kiállítása, bár több utánjárás és várhatóan rengeteg sorban állás vár Önre.

  Ha ezt a megoldást választja, érdemes először megrendelni a hamvasztást és a temetést irodánkban, és csak utána elkezdeni pótolni az iratokat, hogy közben mi intézhessük a szállítást, hamvaszást, sírhelyfoglalást, stb. hogy a temetési költségeket a lehető legalacsonyabb szinten tarthassuk. Ha az alap iratokat sikerül hiánytalanul beszereznie, tovább intézheti Ön a halotti anyakönyvi kivonat beszerzését, vagy átadhatja kollégánknak az iratokat további ügyintézésre.
 2. A másik lehetőség, hogy díjmentesen ránk bízza az ügyintézést teljes körűen hiányos alap iratok esetében is.

  Ebben az esetben a temetkezési iroda munkatársai eredetiben csak a Halottvizsgálati Bizonyítványt, személyi igazolványt, és ha volt, a lakcímkártyát fogják kérni, viszont pontos adatokra van szükségünk az elhunyt családi állapotát illetően:
 • Elvált, özvegy, vagy egyedülálló volt-e az elhunyt a halál pillanatában?
 • Ha elvált volt, fontos tudni, hogy mikor és hol történt a válás. Ez sokszor megállapítható a házassági anyakönyvi kivonatból, amibe régen a váláskor záradékként jegyezték be a válási adatokat. Ha nincs meg a házassági anyakönyvi kivonat, vagy nem szerepel benne ez a záradék, a családtagok emlékezetére kell hagyatkoznunk kiindulásképpen.
 • Ha özvegy volt az elhunyt és nincs meg az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, fontos tudni a házastárs halálozási időpontját, de legalább a halálozás helyét, hogy az illetékes anyakönyvi hivatalban beszerezhessük a hiányzó adatokat.

Ha ránk bízza az ügyintézést, a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását a halál helye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban kérelmezzük. Ha nincs meg minden irat, az anyakönyvvezetők a rendelkezésükre bocsájtott adatok és a számukra elérhető nyilvántartások alapján beszerzik a hiányzó iratokban szereplő adatokat és ezek felhasználásával állítják ki a halotti anyakönyvet. Új iratok kiállítására ilyenkor nem kerül sor. Ez meglehetősen időigényes folyamat, több hiányzó irat esetén akár hetekig is elhúzódhat, ezért türelmüket kérjük. Kollégáink rendszeresen érdeklődnek az ügyek állásáról a hivatalokban, de nincs ráhatásunk az anyakönyvvezetők munkájára. Amint elkészült a halotti anyakönyvi kivonat, azonnal értesítjük Önt, hogy mikor fáradhat be az anyakönyvért, vagy kérésének megfelelően postázzuk azt. A temetés ezzel párhuzamosan pedig természetesen lebonyolódik.

A Gyászhuszár Temetkezés munkatársai eredetiben csak a felsorolás utolsó három elemét fogják kérni Öntől a temetés megrendelése során, - vagyis, a Halottvizsgálati Bizonyítványt, személyi igazolványt, és ha volt lakcímkártyát - mivel igény esetén az elhunyt teljes anyakönyvi dokumentációját beszerezzük Ön helyett!

Bízza ránk a fáradságos utánjárásokat, fordítsa figyelmét az igazán fontos dolgokra, az elhunyt temetésének méltó megszervezésére és emlékének megőrzésére.

Szolgáltatásunk részleteiről munkatársunk készséggel tájékoztatja.

Felvilágosítás: 06-30-879-8970