Lakásról történő halottszállítás

Segítünk Önnek, hogy szeretett halottját a megfelelő temetkezés szállítsa el otthonából korrekt áron, olyan halottasházba, ahol megfizethető összeg a hűtési díj.

Az elhunyt személy kórházon kívül történt elhalálozása esetén a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 37. §. szó szerint az alábbiakról rendelkezik:

37. §. (1) Ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik, kórházon kívül elhunyt személy holttestének temetőbe, temetkezési emlékhelynek minősülő helyre, hamvasztó üzembe, valamint a temetkezési szolgáltató telephelyére történő szállításához – ha erre vonatkozóan az elhunyt eltemettetésére kötelezett az elhunyt elszállításáig nyilatkozott – az eltemettető által megnevezett temetkezési szolgáltatót kell igénybe venni.

Vagyis Önnek joga van megválasztani azt a temetkezési szolgáltatót az elhunyt elszállítási feladatainak elvégzésére, akivel a későbbiek folyamán a temetési szertartást kívánja intéztetni. Ön is átláthatja, hogy anyagilag is biztos, hogy jobban jár, ha ez a két szolgáltatás egy kézben van: a Gyászhuszár Temetkezésnél.

Annál is inkább igaz ez, mivel az alábbi paragrafus szerint ilyen esetben a halottszállítási és hűtési költségeket Ön, a temetés megrendelője köteles viselni. Extrém esetben 30.000 - 40.000 Ft-os árkülönbözetek is kialakulhatnak a szállításra vonatkozóan ha nem cégünk intézi azt.

36. § (1) Ha a halál a helyszíni halottvizsgálat alapján egyértelmően természetes módon következett be és kórbonctani vizsgálat lefolytatása nem indokolt, a helyszíni halottvizsgálatot végzı orvos a halál tényének megállapításától számított legkésıbb 12 órán belül – a 3. § (1) bekezdés d) pontjában megjelölt helyen elhunyt esetén soron kívül, legkésıbb 4 órán belül – intézkedik a holttest elszállíttatásáról. A halottszállítás díját – ha kormányrendelet ettıl eltérıen nem rendelkezik – az elhunyt eltemettetésére köteles személy viseli.

37. §. (2) Ha a halál a helyszíni halottvizsgálat alapján természetes módon következett be, a kórbonctani vizsgálat feltételei fennállnak, a helyszíni halottvizsgálatot végző orvos a halál tényének megállapításától számított legkésőbb 12 órán belül – a 3. § (1) bekezdés d) pontjában megjelölt helyen elhunyt esetén soron kívül, legkésőbb 4 órán belül – intézkedik a holttestnek a kórbonctani vizsgálat helyére történő szállításáról.

A jogszabály értelmében, ha az orvos nem tudja egyértelműen megállapítani a halál okát köteles elrendelni az elhunyt kórbonctani vizsgálatát. Ilyen esetben az orvos feladatköre az elhunyt lakásról történő elszállításának megszervezése, de Ön javaslatot tehet arra, hogy melyik temetkezési céget hívja az orvos.

38. § (1) Ha kormányrendelet ettıl eltérıen nem rendelkezik, a holttest tárolásának és hőtésének költségeit az eltemetéshez szükséges halottvizsgálati bizonyítványnak – vagy ha az ügyben eljáró hatóság által kiállított temetési engedély ekkor még nem áll rendelkezésre, a temetési engedélynek – a kiállítását követı elsı munkanapig, vagy a temetési engedélyben a temetés legközelebbi idıpontjaként megjelölt napig természetes halál esetén a kórbonctani vizsgálatot végzı intézmény, nem természetes halál esetén az ügyben eljáró hatóság viseli.

Egyértelműen kimondja a jogszabály, hogy ha az orvos elrendeli az elhunyt kórbonctani vizsgálatát, úgy az elszállításáról neki kell gondoskodni, illetve ennek a költségét a vizsgálatot elvégző kórház viseli.

Cégünk vállalja az elhunyt lakásról, vagy szociális intézetből történő elszállítását és a holttest a hamvasztásig, vagy a temetésig történő szakszerű tárolásának és hűtésének kivitelezését.

 

Halottszállítás bejelentése 07:00 - 19:00 óra között:

+36 30 879 8970

Éjszakai ügyelet 19:00 - 07:00 óra között:

+36 30 849 3538