Lakásról történő halottszállítás

Segítünk Önnek, hogy szeretett halottját a megfelelő temetkezés szállítsa el otthonából korrekt áron, olyan halottasházba, ahol megfizethető összeg a hűtési díj.

Az elhunyt személy kórházon kívül történt elhalálozása esetén a 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet 14. §. szó szerint az alábbiakról rendelkezik:

 

(7) A kórházon kívül elhunyt személy holttestének temetőbe, temetkezési szolgáltató telephelyére történő szállításához - ha erre vonatkozóan az eltemettető az elhunyt elszállításáig nyilatkozott - az általa megnevezett temetkezési szolgáltatót kell igénybe venni.

Vagyis Önnek joga van megválasztani azt a temetkezési szolgáltatót az elhunyt elszállítási feladatainak elvégzésére, akivel a későbbiek folyamán a temetési szertartást kívánja intéztetni. Ön is átláthatja, hogy anyagilag is biztos, hogy jobban jár, ha ez a két szolgáltatás egy kézben van: a Gyászhuszár Temetkezésnél.

 

(2) A kórházon kívül elhunyt személy esetében, ha a halál oka a halál bekövetkezését követő 16 órán belül nem állapítható meg, a holttestet további intézkedésig a legközelebbi boncolóhelyiség-csoportot fenntartó temetőbe vagy kórházi patológiai osztályra kell szállítani.

A jogszabály értelmében, ha az orvos nem tudja egyértelműen megállapítani a halál okát köteles elrendelni az elhunyt kórbonctani vizsgálatát. Ilyen esetben az orvos feladatköre az elhunyt lakásról történő elszállításának megszervezése, de Ön javaslatot tehet arra, hogy melyik temetkezési céget hívja az orvos.

 

(4) A holttest kórbonctani vizsgálatra történő szállításának költségét a kórbonctani vizsgálatra illetékes kórház viseli.

Egyértelműen kimondja a jogszabály, hogy ha az orvos elrendeli az elhunyt kórbonctani vizsgálatát, úgy az elszállításáról neki kell gondoskodni, illetve ennek a költségét a vizsgálatot elvégző kórház viseli.

Cégünk vállalja az elhunyt lakásról, vagy szociális intézetből történő elszállítását és a holttest a hamvasztásig, vagy a temetésig történő szakszerű tárolásának és hűtésének kivitelezését.

 

Halottszállítás bejelentése 07:00 - 19:00 óra között:

+36 30 879 8970

Éjszakai ügyelet 19:00 - 07:00 óra között:

+36 30 849 3538