• Logo
 • Coronavírus fertőzés megelőzése érdekében:

  Coronavírus fertőzés megelőzése érdekében:

  NÉZZE MEG
 • Irodáink
 • Hamvasztás jogi garanciával

  Hamvasztás jogi garanciával

  Hamvak hazavitele otthonába

  További információ
 • Hajós temetés a Dunán 249.000 Ft + ÁFA-tól

  Hajós temetés a Dunán 249.000 Ft + ÁFA-tól

  Teljes körű ügyintézéssel!

  További információ
 • Temetés új urnafülkébe 199.710 Ft-tól

  Temetés új urnafülkébe 199.710 Ft-tól

  Budapesti temetőben teljes körű ügyintézéssel!

  További információ
 • Hamvak temetői szórása 219.750 Ft-tól

  Hamvak temetői szórása 219.750 Ft-tól

  Újköztemetőben és az Óbudai temetőben (téli felár külön fizetendő)

  További információ
 • Koporsós temetés 134.900 Ft + temetői díjtól

  Koporsós temetés 134.900 Ft + temetői díjtól

  Budapesti temetőben teljes körű ügyintézéssel, időpont foglalással

  További információ
 • Árajánlat igénylése

  Árajánlat igénylése

  Temetési árajánlat pontos árakkal pár perc alatt

  Árajánlatot kérek
 • Bemutatóterem

  Bemutatóterem

  Széles körű urna és koporsó választék

  További információ

A hamvasztás menete

Napjainkra a hamvasztásos temetési forma vált a legelfogadottabb szertartássá az elhunyt végső nyugalomra történő helyezésének alternatívájaként.

Egyre több oka van ennek, melyek közül lehet anyagi vagy meggyőződési eredetű egyaránt az elhatározás. Van olyan eset, amikor az elhunyt végrendeletben rögzíti, milyen temetést kíván saját magának rendezni.

A hamvasztás lebonyolítása nem csak kifejezetten a krematóriumi szolgáltatásról szól, megelőzi azt bizonyos hivatali ügyintézés is. Lentebb részletesen olvashat mindarról, ami ma elengedhetetlen ahhoz, hogy az elhunyt holttestét el lehessen hamvasztani és maga a hamvasztás hogyan történik, mi is a hamvasztás menete, illetve az alábbi videó megtekintésével megismerkedhet a krematóriumban elérhető extra szolgáltatásokkal (pl. ravatalozás előtti búcsúztatás), biztonsági előírásokkal.


Hamvasztóüzem

Igyekszünk a lehető legkedvezőbb megoldást megtalálni az Ön számára, ezért több krematóriummal is kapcsolatban állunk. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Budapest egyetlen, korszerűen felszerelt, modern krematóriuma, mely 2015 őszén kezdte meg működését, méltónak tartotta cégünket az együttműködésre. Így megnyílt a lehetőség a budapesti elhunytakat temettető megrendelőink számára, hogy a lehető legközelebb, Budapesten hamvasztassák el hozzátartozójuk földi maradványait.


Jelenleg Magyarországon 15 hamvasztóüzem működik. Jelentős részükben magyar fejlesztésű kemence üzemel, melyet a HT Hő- és Tüzeléstechnikai Kft. szakemberei fejlesztettek ki. Ezek a kemencék európai színvonalon lettek kivitelezve, illetve az üzemeltetésük során is messze az élmezőnybe lehet sorolni azokat. Úgy lett megtervezve a kemence, hogy egyszerre csak egy elhunyt hamvasztását lehet elvégezni, a rendszer nem engedi az ettől történő eltérést. Már most cáfoljuk azokat a rémhíreket, miszerint több elhunytat hamvasztanak el egyszerre, és utána keverednek a hamvak. A technológia kialakítása miatt ez lehetetlen.

Az 1999. évi XLIII. törvény 32. § (2) pontja pontosan rendelkezik arról, hogy az elhunytat melyik krematóriumban lehet, illetve kell elhamvasztani.

 

Hamvasztás jogszabályi környezete

Hamvasztás jogi környezeteAz elhunyt hamvasztásának jogi körülményeit az 1999. évi XLIII. törvény 38. § (1) pontjában leírtak szerint kell elvégezni. E törvény szerint az elhunyt akkor hamvasztható el, ha személyazonossága egyértelműen beazonosítható és a halottvizsgálati bizonyítvány erre szolgáló része szerint a holttest hamvasztható. Az 1999. évi XLIII. törvény 38. § (4) pontja megtiltja az ismeretlen holttest hamvasztását. Amennyiben a haláleset körülményeit hatósági eljárás vizsgálja, csakis külön engedéllyel lehet a hamvasztást kezdeményezni. Külföldi állampolgár holtteste az ország külképviseletének engedélyével hamvasztható.  A 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (2) pontjában foglaltak szerint az elhunytat a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül kell elhamvasztani. Az elhunytat felöltöztetve, vagy legalább lepedővel lefedve szabad beszállítani a krematóriumba, ezt a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 42. § (6) pontja írja elő. A halott szállítását a hamvasztóüzembe az 1999. évi XLIII. törvény 35. § (1) pontja értelmében kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben, fedéllel ellátott koporsóban lehet végezni. A 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 43. § (5) pontja értelmében fedéllel ellátott hamvasztó koporsó is alkalmazható a halottszállítás során. Nincs akadálya annak, hogy a hamvasztó koporsót - kérésnek megfelelően - kibéleljük, kispárnát tegyünk az elhunyt feje alá, a koporsós temetésekhez hasonlóan. Ezzel kapcsolatos részleteket kollégánkkal egyeztethet a hamvasztás megrendelésekor.

Hamvasztási dokumentáció és az elhunyt azonosítása

Az elhunyt holttestének hamvasztásához három elengedhetetlen dokumentum szükséges: a halottvizsgálati bizonyítvány, a hamvasztási nyilatkozat és a temettető megrendelése.

A halottvizsgálati bizonyítvány egy A4-es formátumú, hat példányból álló dokumentum, melyben szerepelnek az elhunyt személyi azonosító adatai, a halálozás helye és ideje, a halottvizsgálatot végző orvos neve, beosztása, munkahelyének megnevezése, a halál pontos oka illetve a halál okának megállapításának körülményei. Amennyiben a halottvizsgálatot végző orvos nem tudja egyértelműen megállapítani a halál okát, úgy – ezt a halottvizsgálati bizonyítványon megjelölve – kórboncolást vagy hatósági boncolást rendel el. Fontos kritérium, hogy a halottvizsgálati bizonyítvány minden pontja megfelelően ki legyen töltve, az elhamvaszthatóság egyértelműen fel legyen jegyezve és aláírásokkal, pecsétekkel el legyen látva.

A hamvasztási nyilatkozatot irodánkban tölti ki, a hamvasztás megrendelésekor. Az irat tartalmazza az elhunyt temettetőjének nyilatkozatát, miszerint az elhunyt holttestét el kívánja hamvasztatni, illetve megjelöli, hogy a hamvak milyen alakú urnabetétbe legyenek elhelyezve. A temettető megrendelésének tartalmaznia kell azt, hogy az elhunyt eltemettetésére jogosult és az elhamvasztatni kívánt holttesten nemesfém, vagy annak vélt tárgy nem található.

Az elhunyt azonosítását először a halottszállítást végző munkatársaink végzik el. A kórházból, szociális intézményből, halottasházból történő szállítás előtt meggyőződnek az elhunyt személyazonosságáról. Ezt a halottvizsgálati bizonyítvány adatai és az elhunyton található végtagcédulák egybevetésével és azok egyezőségével teszik meg.  

Halottvizsgálati BizonyítványAz elhunyt hamvasztóüzembe történő beszállítása után, a krematórium adminisztrátor munkatársa azonosítja az elhunytat a fent említett módon.  Az adatok egyezősége esetén kiállítja a hamvasztási dokumentációt. Amennyiben az adatok nem egyeznek akár a végtagcédulák a halottvizsgálati bizonyítvánnyal, akár a végtagcédulákon lévő adatok nem ugyanazok, úgy az adminisztrátor az elhunytat és annak koporsóját is megjelöli a jól látható „NEM HAMVASZTHATÓ” felirattal. Az adatok eltérésének tisztázásáig az elhunytat nem hamvasztja el a krematórium. Ismeretlen, vagy nem egyértelműen azonosított holttestet nem lehet elhamvasztani!

A krematóriumban az elhunyt egyedi azonosító sorszámot kap, amely végigkíséri az útját a halotthamvasztó különböző műveleti területein. Ennek az azonosító számnak a neve a hamvasztási sorszám.  A hamvasztási sorszámot éghetetlen anyagból is elkészíti a hamvasztóüzem és az elhunyt mellé, a hamvasztó koporsó fejrészébe is elhelyezi a krematórium munkatársa. A hamvasztó koporsó külső oldalán, a fejrésznél is feltüntetik ezt a hamvasztási sorszámot, illetve a halottvizsgálati bizonyítványra felhelyezésre kerül az egyedi sorszámot tartalmazó matrica.

Az elhunyt átvételét követően az adminisztrátor másolatot készít a halottvizsgálati bizonyítványról, majd az elhunyt adatait, a hamvasztási sorszám alapján rögzíti, az erre a célra kialakított elektronikus nyilvántartó könyvben. A keletkezett dokumentumokat átadja a hamvasztó mester részére.

 

Hamvasztás folyamata

Hamvasztás folyamataA hamvasztó kemencét a hamvasztást megelőzően fel kell fűteni. Ez a művelet nagyjából 3-4 órát igénybe vevő felfűtési folyamatot jelent és a hamvasztó-mester indítja ezt el. Az automata program gázégők működtetésével 800-900 Celsius fokos tartományra fűti fel a kemencét. A hamvasztó mester mielőtt az elhunyt hamvasztását megkezdené, minden esetben meggyőződik arról, hogy a kemencében nem található az előző hamvasztásból visszamaradt maradvány vagy salakanyag. Ellenőrzi továbbá, hogy a kemence állapota megfelel a hamvasztási előírásoknak, vagyis az üzemi hőmérséklete 800 - 850 °C között van. Amennyiben a hamvasztó mester minden előírást rendben talált, a hamvasztást az alábbiak szerint megkezdi.

Az első feladata, hogy azonosítja az elhunytat a rendelkezésre álló hamvasztási dokumentáció segítségével, különös tekintettel a hamvasztási sorszám és az elhunyt adatainak egyezőségére. Az elhunytat tartalmazó hamvasztó koporsót felhelyezi a bekezelő villára úgy, hogy a koporsó fejrésze a kemence irányába mutat. A hamvasztó koporsón feltüntettet hamvasztási sorszám, a koporsóban elhelyezett éghetetlen lapkán lévő hamvasztási sorszám és a végtagcédulán szereplő adatoknak egyeznie kell a halottvizsgálati bizonyítványon lévő adatokkal és az azon feltüntetett hamvasztási sorszámmal. A hamvasztó kemence kezelőprogramjába rögzíti a hamvasztó mester a hamvasztási sorszámot, továbbá feljegyzi a kemence üzemnaplójába a hamvasztási adatokat.  Az elhunyt hamvasztó kemencébe történő bekezelésénél tűz- és balesetvédelmi okok miatt két hamvasztó mester van jelen.

Az elhunyt koporsóját a bekezelő villa segítségével a nyitott kemence ajtón keresztül behelyezik az égéstérbe és leengedik a kemence padozatára. A bekezelő villát kihúzzák az égéstérből, ezután a kemence ajtaja automatikusan lezáródik. A kemence ajtó bezáródása után a hamvasztási folyamat automatikusan megkezdődik és az elhunyt hamvadni kezd. A kemence számítógépes programja érzékelők jelzései alapján szabályozza az égéstérbe juttatandó levegő mennyiségét. A tökéletes égési folyamat érdekében az automatika szabályozza a kemence belső hőmérsékletét, amely 1000-1100 Celsius foknál nem lehet több. A hamvasztás ideje alatt a hamvasztó mester végig a kemence mellett tartózkodik, figyelemmel kíséri a hamvasztás folyamatát, így az esetlegesen fellépő üzemzavart azonnal kiküszöböli.

 A hamvasztási folyamat lezárásaként a kemencét az automatika visszahűti 750-800 Celsius fokra. Ekkor megkezdődik az elhunyt hamvainak kikezelése. A folyamat kezdeteként a hamvasztó mester felnyitja a kemence kikezelő ajtaját. A kikezelő lapáttal megkeresi az éghetetlen lapkát és kiveszi azt a hamvasztó térből úgy, hogy a földre helyezi azt. A kemence padozatán lévő még izzó csontokat áthúzza a kemence végében kialakított hűtőrészbe. Megközelítőleg 30 percig hűlnek a csontok mire olyan állapotba kerülnek, hogy a rozsdamentes hőálló őrlőedénybe helyezhetővé válnak. Nagyon fontos körülmény, hogy a kemence padozatot a hamvaktól teljesen meg kell tisztítani, azon maradványok nem lehetnek, addig ugyanis a következő hamvasztás nem indítható el!

Az elhunyt hamvait egy úgynevezett őrlőedénybe helyezi a hamvasztó mester, melyet behelyez a csontőrlő malomba. Itt történik meg a hamvak teljes porrá alakítása, melyet úgy végez el az automatikus rendszer, hogy fémgolyók járnak körbe-körbe és ez az eljárás őrli szinte porrá az elhunyt hamvait. Ezután az előkészített urnabetétbe helyezi a hamvasztó mester az éghetetlen azonosító lapkát, majd belehelyezi az elhunyt hamvait is. Az urnabetéten kívül-belül jelölésre kerül az elhunyt neve, születési és halálozási ideje, a hamvasztás pontos ideje és a hamvasztási sorszám. Végezetül, a hamvasztó mester az urnabetétet légmentes forrasztással lezárja.

Megosztás

Kapcsolat

BUDAI iroda

1114 Budapest, Villányi út 6.

Tel: +36 1 796-9561

Mobil: +36 30 879-8970


PESTI iroda

1096 Budapest, Lenhossék u. 33.

Tel: +36 1 720-2236

Mobil: +36 30 633-5677

   

E-mail: info@gyaszhuszar.hu


Nyitva tartás:

Hétfő:       8.00 - 16.00
Kedd:        8.00 - 16.00
Szerda:      8.00 - 16.00
Csütörtök:  8.00 - 16.00
Péntek:      8.00 - 16.00
Szombat:   Zárva
Vasárnap:  Zárva